Inne szkolenia

Skuteczny handlowiec I

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1.  Specyfika pracy przedstawiciela handlowego.
 2.  Kluczowe kompetencje.
 3.  Zasady skutecznego komunikowania się.
 4.  Techniki komunikacji werbalnej
 5.  Techniki komunikacji niewerbalnej
 6.  Rozmowa handlowa: Etapy rozmowy handlowej: Otwarcie, Diagnoza potrzeb, Prezentacja oferty, Zdobywanie zobowiązania, Zamknięcie. Wątpliwości i zastrzeżenia: rodzaje, przyczyny, umiejętność ich rozwiązywania.
Uczestnicy dowiedzą się:
 • Na czym polega praca Przedstawiciela Handlowego
 • Od czego zależy sukces PH
 • Jakie umiejętności składają się na skuteczne komunikowanie się.

 

Będą umieli:
 • Przeprowadzać rozmowy handlowe
 • Świadomie stosować werbalne i niewerbalne metody zwiększające skuteczność komunikacji
 • Przełamywać opór i rozwiązywać obiekcje klientów.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

2dni

 

Skuteczny handlowiec II

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Budowanie długofalowych relacji z klientem.
 2. Poziomy relacji i związane z nimi sposoby sprzedaży: perswazyjny, konsultacyjny, koncepcyjny.
 3. Rozmowa z wieloma klientami, rozmowa 1 minutowa, telefoniczna rozmowa z klientem.
Uczestnicy dowiedzą się:
 • Na czym opierają się na związki interpersonalne
 • Jak można świadomie budować relacje z klientem

Będą umieli:

 • Prowadzić rozmowę na różnych etapach budowania relacji
 • Rozmawiać z wieloma klientami
 • Skutecznie wykorzystywać na rozmowę niewielkie limity czasu
 • Prowadzić telefoniczne rozmowy handlowe.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

2dni

 

Sztuka prezentacji

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Stres – przyczyny, diagnoza, sposoby zapobiegania.

 2. Sztuka prezentacji:

 3. Autoprezentacja

 4. Prezentacja sprzedażowa

 5. Metody podtrzymywania zainteresowania

 6. Techniki argumentacji i perswazji

 7. Trudne pytania i kontrola nad nimi.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest stres, jak się objawia i jak można go eliminować

 • Na czym polega specyfika prezentacji publicznych

 • Jak wzbudzać i podtrzymywać zainteresowanie audytorium

 • Jak przekonywać do idei, usług i produktów

 

Będą umieli:

 • Konstruować i przeprowadzać wystąpienia publiczne

 • Odpowiadać na trudne pytania

 • Stosować techniki relaksacyjne.

Uczestnicy szkolenia:

Wszyscy, którzy publicznie przekonują do swoich idei, usług, produktów

Czas szkolenia:

2dni

 

Psychologia Klienta

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Różnice indywidualne: typy temperamentów, style poznawcze, kierunki motywacji.
 2. Diagnoza własnych preferencji psychologicznych
 3. Klucze dostępu do różnych typów klientów
  Gry klientów - elementy analizy transakcyjnej.
Uczestnicy dowiedzą się:
 • Czym i dlaczego ludzie różnią się pomiędzy sobą
 • Jak można efektywnie komunikować się z ludźmi o różnych charakterystykach psychologicznych i jak wpływać na ich poglądy i decyzje
 • Czym są i na czym polegają psychologiczne gry klientów
 • Poznają swoje preferencje psychologiczne.
Będą umieli:
 • Rozpoznawać psychologiczne typy klientów
 • Dopasowywać do klienta styl prowadzenia rozmowy
 • Rozpoznawać gry i umiejętnie na nie odpowiadać.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

2dni

 

Negocjacje handlowe

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Definicja negocjacji. Rodzaje negocjacji. Style negocjowania.

 2. Etapy rozmowy negocjacyjnej (Przygotowania (BATNA), Przetarg, Impas i sposoby jego przełamywania. Porozumienie, Zamknięcie)

 3. Blefy negocjacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi.
  Cechy i postawy negocjatorów.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega negocjowanie

 • Z jakich etapów składa się rozmowa negocjacyjna

 • Blefy negocjacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi 

 • Cechy i zachowania skutecznych negocjatorów.

 Będą umieli:

 • Przygotowywać się do negocjacji

 • Prowadzić rozmowę negocjacyjną

 • Przełamywać impas i zawierać porozumienie

 • Rozpoznawać i skutecznie odpowiadać na strategie, taktyki i fortele negocjacyjne.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

2dni

 

Zaawansowane Techniki Sprzedaży

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1.  Budowanie długotrwałych związków z klientem.

 2.  Trudne sytuacje w kontaktach z klientem.

 3.  Prawa perswazji. Perswazyjne konstrukcje językowe.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie zachowania sprzyjają budowaniu długotrwałych relacji

 • Co powoduje, że ludzie obdarzają się sympatią i zaufaniem

 • Czym są prawa perswazji i jak je umiejętnie wykorzystywać

 Będą umieli:

 • Świadomie budować dobre i długotrwałe relacje z klientami

 • Prowadzić rozmowy z klientami na różnych poziomach wzajemnych relacji

 • Stosować perswazyjne techniki wpływu

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele
Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

2dni

 

Zaawansowane prezentacje

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Rodzaje prezentacji.

 2. Prezentacje perswazyjne. Sposoby budowania zainteresowania i wywierania wpływu na audytorium.

 3. Psychologia wpływu.

 4. Mowa ciała.

 5. Retoryka w prezentacjach..

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest stres, jak się objawia i jak można go eliminować

 • Na czym polega specyfika prezentacji publicznych

 • Jak wzbudzać i podtrzymywać zainteresowanie audytorium

 • Jak przekonywać do idei, usług produktów

 • Czym są prawa perswazji

 • Na czym polega retoryka i jak ja wykorzystywać w wystąpieniach publicznych

 Będą umieli:

 • Konstruować i przeprowadzać wystawienia publiczne

 • Odpowiadać na trudne pytania

 • Stosować techniki relaksacyjne

 • Stosować perswazyjne techniki wpływu

 • Konstruować i stosować figury retoryczne wzmacniające skuteczność przekazu.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi
Kierownicy Średniego i Wyższego Szczebla oraz wszyscy, którym zależy na zawieraniu satysfakcjonujących obie strony porozumień

Czas szkolenia:

2dni

 

 

 

Zarządzanie sprzedażą

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Zarządzanie terytorium.

 2. Targeting. Klasyfikacje klientów.

 3. Zasady efektywnego planowania.

 4. Zarządzanie czasem.

 5. Sporządzanie biznes planu.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega zarządzanie sprzedażą

 • Czym jest zarządzanie terytorium

 • Na czym polega targeting

 • Na czym polega planowanie i zarządzanie czasem

 Będą umieli:

 • Klasyfikować klientów

 • Planować wizyty i trasy

 • Dzielić zadania pod względem ważności i pilności

 • Sporządzać biznes plan.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi
Kierownicy i Specjaliści Średniego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Asertywność w sprzedaży

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Czym jest asertywność?

 2. Postawa asertywna vs. postawa bierna, manipulacyjna, agresywna.

 3. Asertywne techniki komunikacyjne.

 4. Jak radzić sobie z odmową wątpliwościami, krytyką?

 5. Jak skutecznie prosić i egzekwować zobowiązania?

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega asertywność

 • Co to jest postawa asertywna i jak ją w sobie umacniać

 • Na czym polega komunikacja asertywna

 Będą umieli:

 • Budować poczucie własnej wartości

 • Stosować asertywne konstrukcje językowe

 • Skutecznie odmawiać, prosić, egzekwować ustalenia

 • Wyrażać własne poglądy i egzekwować swoje prawa

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi
Kierownicy i Specjaliści Średniego Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

 

 

Telefoniczna obsługa klienta

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Autodiagnoza stylu prowadzenia rozmów telefonicznych.

 2. Specyfika rozmowy telefonicznej.

 3. Wady i zalety rozmów telefonicznych.

 4. Etapy telefonicznej rozmowy z klientem.

 5. Przyjmowanie i inicjowanie rozmów telefonicznych.

 6. Sposoby rozmów z trudnym klientem.

 7. Perswazja przez telefon.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega specyfika rozmów telefonicznych

 • Jak rozmawiać przez telefon z klientem

 • Jak pobudzać zainteresowanie

 • Jak reagować na opór i wątpliwości.

 Będą umieli:

 • Inicjować i przeprowadzać rozmowy telefoniczne

 • Budować zainteresowanie klienta

 • Zbierać informacje przez telefon

 • Wpływać na poglądy i decyzje zakupowe

 • Odpowiadać na krytykę i zastrzeżenia

 • Podtrzymywać automotywację i poczucie wartości.

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy biurowi przyjmujący i inicjujący rozmowy telefoniczne 

Czas szkolenia:

1 dzień

 

 

 

Budowanie współpracującego zespołu

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Grupy i zespoły

 2. Rodzaje zespołów.

 3. Etapy rozwoju zespołu.

 4. Sposoby wykorzystywania siły zespołu. Rodzaje zadań.

 5. Ograniczenia pracy zespołowej

 6. Grupowe rozwiązywanie problemów.

 7. Indywidualne preferencje do pracy zespołowej i ich wykorzystywanie.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym różnią się grupy od zespołów

 • Jak ludzie zachowują się będąc w zespołach i dlaczego tak się dzieje

 • Czym jest dynamika zespołu i jak się zmienia w czasie

 • Jakie ludzie mają indywidualne preferencje do działania w zespole

 • Jakie istnieją metody pracy zespołowej

 • Poznają oczekiwania, zachowania i charakterystyki psychologiczne kolegów.

 Będą umieli:

 • Dopasowywać swoje zachowania do etapów rozwoju zespołu

 • Efektywnie komunikować się w zespole

 • Rozpoznawać rodzaje zadań i dopasowywać do nich metody pracy zespołowej

 • Wykorzystywać w pracy zespołowej różnorodność związaną z odmiennymi charakterystykami psychologicznymi.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele
Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi
Kierownicy i Specjaliści Średniego Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

 

 

Akademia zarządzania I

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. .Definicja i cele zarządzania.

 2. Zadania kierownika.

 3. Różnice pomiędzy specjalistą a kierownikiem.

 4. Cechy efektywnych kierowników.

 5. Style kierowania.

 6. Sposoby budowania autorytetu

 7. System wartości szefa.

 8. Zespół: cechy, dynamika, role zespołowe.

 9. Pierwsze spotkanie z zespołem.

 10. Prowadzenie zebrań zespołu

 11. Zwiększanie efektywności pracy zespołowej

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega zarządzanie zespołami ludzkimi

 • Czym różni się praca specjalisty od pracy managera

 • Poznają czynniki decydujące o sukcesie w pracy kierownika

 • Poznają własny styl kierowniczy

 • Czym różnią się grupy od zespołów

 • Jak ludzie zachowują się będąc w zespołach i dlaczego tak się dzieje

 • Czym jest dynamika zespołu i jak się zmienia w czasie

 • Jakie ludzie mają indywidualne preferencje do działania w zespole

 • Jakie istnieją metody pracy w zespołowej

 • Poznają oczekiwania, zachowania i charakterystyki psychologiczne kolegów.

 Będą umieli:

 • Określać swój system wartości, oczekiwania oraz przedstawiać je współpracownikom

 • Przygotować scenariusz i przeprowadzić pierwsze spotkanie z nowym zespołem

 • Prowadzić zebrania zespołu

 • Skutecznie wykorzystywać wybrane techniki zwiększania efektywności pracy zespołu

 • Dopasowywać styl zarządzania do okoliczności i pracownika.

Uczestnicy szkolenia:

Nowozatrudnieni Kierownicy Średniego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Akademia zarządzania II

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Motywacja: teorie, rodzaje, motywatory, różnice indywidualne.

 2. Skuteczne wydawanie poleceń i egzekwowanie zobowiązań.

 3. Trudne rozmowy z pracownikiem.

 4. Rozmowa oceniająca.

 5. Delegowanie zadań.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Co decyduje o tym, że ludzie chętnie i efektywnie wykonują swoją pracę

 • Poznają różne teorie motywacyjne

 • Poznają techniki komunikacyjne pozwalające na wydawanie poleceń, delegowanie zadań, obronę własnego stanowiska, egzekwowanie obowiązków.

 Będą umieli:

 • Stosować adekwatne motywatory wobec różnych pracowników

 • Przeprowadzać różnorodne rozmowy z pracownikami (pochwała, krytyka, reprymenda, prośby i polecenia, rozmowy okresowe, rozmowy oceniające)

 • Delegować zadania.

Uczestnicy szkolenia:

Nowozatrudnieni Kierownicy Średniego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Rekrutacja i Selekcja

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji.

 2. Sporządzanie opisu stanowiska pracy w oparciu o kompetencje.

 3. Metody selekcji.

 4. Analiza dokumentów aplikacyjnych.

 5. Ustrukturalizowane rozmowy kwalifikacyjne.

 6. Błędy i zniekształcenia procesu oceny kandydatów.

 7. Przedstawienie oferty pracy.

 8. Wprowadzenie pracownika do firmy.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Z jakich etapów składa się proces rekrutacji

 • Jak sporządzić opis stanowiska pracy oparty na pożądanych kompetencjach

 • Jak zredagować i zamieścić ogłoszenie rekrutacyjne

 • Jak przeprowadzać analizę dokumentów aplikacyjnych

 • Poznają metody selekcji i ich skuteczność

 • Jakie błędy popełniane są najczęściej podczas selekcji i jak ich uniknąć.

 Będą umieli:

 • Sporządzać opis stanowiska pracy

 • Redagować ogłoszenia rekrutacyjne

 • Planować proces selekcji kandydatów

 • Prowadzić rozmowę kwalifikacyjną

 • Unikać błędów i pułapek podczas oceny kandydatów

 • Dokonywać wyboru spośród różnych kandydatów

 • Wprowadzać pracownika do firmy.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy i Specjaliści Średniego i Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

1-2dni

 

Coaching

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Czym jest coaching?

 2. Cechy, etapy, techniki coachingu.

 3. Cykl treningowy.

 4. Rozmowa coachingowa.

 5. Coaching a mentoring

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega coaching

 • Jak prowadzić rozmowę coachingową

 • Jak przekazywać informacje zwrotne

 • Jak zadawać pytania i skłaniać do autoanalizy

 • Czym różni się coaching od mentoringu.

 Będą umieli:

 • Ustalać obszary coachingu

 • Zawierać kontrakt z podopiecznym

 • Przeprowadzać rozmowy coachingowe

 • Nakłaniać do autoanalizy

 • Przekazywać informacje zwrotne.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy Średniego i Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Przywództwo

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Czym jest przywództwo?

 2. Przywództwo a zarządzanie.

 3. Cechy przywódcy.

 4. Standardy przywództwa.

 5. Misja, wizja, strategia

 6. Charakterystyczne sposoby komunikowania się przywódców.

 7. Sposoby motywowania.

 8. Zmiany: istota, dynamika, koszty psychologiczne.

 9. Sposoby wprowadzania zmian.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Na czym polega przywództwo

 • Czym jest misja, wizja i strategia i jak je formułować

 • Poznają cechy charakteru i specyficzne zachowania przywódców

 • Jak inspirować pracowników

 • Jakie konsekwencje psychologiczne niosą, ze sobą zmiany i

 • jak je wprowadzać.

 Będą umieli:

 • Formułować i komunikować misje, wizje i strategie

 • Inspirować do działania różnych pracowników

 • Wprowadzać zmiany.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy Średniego i Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Rozwiązanie konfliktów

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Konflikty: definicja, rodzaje, przyczyny.

 2. Psychologiczne aspekty konfliktów.

 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 4. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

 5. Negocjacje. Mediacja. Arbitraż.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie mogą być przyczyny konfliktów

 • Jak przebiegają konflikty i jakie są ich konsekwencje

 • Poznają charakterystyczne zachowania stron konfliktu

 • Poznają skuteczne metody rozwiązywania konfliktów.

 Będą umieli:

 • Rozpoznawać konflikty i ich rodzaje

 • Umiejętnie i adekwatnie do sytuacji rozwiązywać konflikty

 • Prowadzić negocjacje, mediacje i występować w roli arbitra.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy Średniego i Wyższego Szczebla

Czas szkolenia:

2dni

 

Psychologia Reklamy

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Reklama - definicja, cel, rodzaje.

 2. Zachowania konsumenckie.

 3. Psychologiczne mechanizmy wpływu.

 4. Język reklamy.

 5. Redagowanie ulotek i folderów

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest reklama, poznają jej rodzaje, cele i odbiorców

 • Jakie są psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklam

 • Poznają metody i język reklamy

 Będą umieli:

 • Stawiać cele i planować działania reklamowe

 • Stosować adekwatne do produktu i odbiorców metody reklamy

 • Redagować teksty reklamowe

 • Projektować ulotki i pisma reklamowe.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy Produktu

Czas szkolenia:

2 dni

 

Mowa ciała - Jak ją rozumieć i jak wykorzystuwać

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Znaczenie języka ciała.
 2. Pochodzenie, różnice międzykulturowe, interpretacja, artefakty
 3. Jak z języka ciała odczytywać cudze myśli i intencje?
 4. Praca ciałem i głosem.
 5. Wykorzystywanie przestrzeni.
 6. Mowa ciała w reklamie, prezentacjach i rozmowach handlowych.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest mowa ciała i jakie jest jej znaczenie w procesie komunikacji

 • Poznają znaczenie postaw, gestów, głosu, ruchu i odległości.

 Będą umieli:

 • Rozpoznawać i trafnie interpretować sygnały mowy ciała

 • Świadomie wykorzystywać mowę ciała w celu zwiększania swojej skuteczności komunikacyjnej.

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi

Czas szkolenia:

1 dzień

 

Merchandising – skuteczna metoda wspomagania sprzedaży.

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Uwarunkowania psychologiczne zachowań konsumenckich.

 2. Błędy spostrzegania: prawo bliskości, podobieństwa, domykania, kontrastu, „dobra figura”.

 3. Uczenie się i pamięć: warunkowanie klasyczne, instrumentalne, reguły zapamiętywania.

 4. Motywacja i emocje.

 5. Postawy.

 6. Rodzaje decyzji zakupowych: refleksyjne, nawykowe, impulsywne, kompulsywne.

 7. Merchandisig: historia, zasady, aspekty praktyczne.

 8. Model perswazji Yale.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest merchandising i jaka jest jego rola w procesie sprzedaży

 • Czym są uwarunkowane zachowania konsumenckie

 • Czym są postawy klientów i jak można je zmieniać

 • Co sprzyja skuteczności podczas nawiązywania kontaktu i jak wywierać wpływ w warunkach ograniczeń czasowych

 Będą umieli:

 • Nawiązywać kontakt (skutecznie rozpoczynać rozmowę) w tzw. trudnych warunkach zewnętrznych 

 • Uzyskiwać zgodę na organizowanie ekspozycji produktów

 • Organizować ekspozycję produktów i materiałów POS

 • Budować relacje wykorzystując sprawdzone mechanizmy psychologiczne

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele Medyczni, Farmaceutyczni i Handlowi Merchandising – skuteczna metoda wspomagania sprzedaży.

Czas szkolenia:

2dni

 

 

 

Efektywne nauczanie

Zawartość merytoryczna Efekty szkolenia
 1. Różnice pomiędzy nauczaniem dzieci i dorosłych.

 2. Style nauczania, diagnoza własnego stylu nauczania.

 3. Cykl treningowy (Kolba).

 4. Role i zadania trenera.

 5. Metody pracy dydaktycznej.

 6. Metody podtrzymywania zainteresowania i motywacji uczestników.

 7. Trudne sytuacje w pracy trenera.

 8. Projektowanie szkoleń.

 9. Konstruowanie ćwiczeń i wykładów.

 10. Stres i sposoby radzenia sobie z nim.

 11. Coaching: cechy, istota, sposoby prowadzenia.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak uczą się ludzie dorośli

 • Na czym polegają style uczenia się

 • Jakie metody dydaktyczne odpowiadają, poszczególnym stylom uczenia się

 • Na czym polega cykl treningowy

 • Jak planować sesje treningowe, ćwiczenia i coaching.

 Będą umieli:

 • Planować sesje szkoleniowe

 • Projektować ćwiczenia i zdania szkoleniowe

 • Prowadzić treningi i rozmowy coachingowe

 • Pobudzać zainteresowanie i zaangażowanie uczestników

 • Przekazywać informacje zwrotne

 • Stosować metody relaksacyjne

 • Adekwatnie reagować na trudne zachowania uczestników

 • Sporządzać raporty po szkoleniach

Uczestnicy szkolenia:

Nowi Trenerzy, Kierownicy, pracownicy zajmujący się szkoleniem i wprowadzaniem do pracy nowych pracowników

 

 

Czas szkolenia:

3-4 dni