O nas

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności firmy Delikat Trainings są :

- szkolenia umiejętności psychologicznych niezbędnych dla pracowników ochrony zdrowia, menedżerów, handlowców...
- doradztwo w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi
- coaching

U podstaw naszych działań leży asertywność a więc postawa i zachowania pozwalające na bycie otwartym, naturalnym i skutecznym oraz realizowanie własnych potrzeb w duchu poszanowania potrzeb i godności innych.
Pomagamy stać się :
asertywnym lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem, recepcjonistką, handlowcem, menedżerem...
A ponieważ trudno jest rozgraniczyć życie zawodowe od prywatnego można dodać, że wspieramy stawanie się aserytywnym partnerem, rodzicem, dzieckiem, przyjacielem etc.

Programy szkoleniowe
Oferta Delikat Trainings zawiera ponad 20 programów szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych, sprzedaży i zarządzania. Programy ukazują tematykę jaka może być poruszana podczas szkoleń. Istotny jest jednak fakt, że każde zamawiane szkolenie poprzedzone jest dokładną analizą oczekiwań zamawiającego i projektowane tak aby jak najpełniej wychodzić naprzeciw istniejącym potrzebom. Dlatego też katalog ma znaczenie orientacyjne.
Realizowany przez nas proces szkoleniowy składa się każdorazowo z 3 etapów:
przygotowania, szkolenia i działań poszkoleniowych.

Przygotowanie:
- Identyfikacja potrzeb
- Przygotowanie projektu wstępnego
- Po akceptacji projektu wstępnego - przygotowanie projektu finalnego

 

Szkolenie:
- Czas trwania: 1-3 dni, (czas trwania dnia szkoleniowego 6 godzin zegarowych)
- Wielkość grup szkoleniowych 12-15 osób
- Miejsce realizacji: wskazane przez zamawiającego – preferujemy szkolenia poza miejscem pracy
- Stosowane metody szkoleniowe są dopasowywane do tematu i uczestników

Rodzaje stosowanych metod:
- wykłady i prezentacje
- ćwiczenia
- opisy przypadków
- inscenizacje
- ankiety
- zadania indywidualne i grupowe

Działania poszkoleniowe:
- analiza ankiet ewaluacyjnych
- raport po szkoleniu
- wizyty coachingowe lub 1 dniowy follow up.

Trenerzy

Dariusz Delikat

Trener, konsultant, lekarz i psycholog. Studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada wieloletni staż pracy w szpitalu, przychodni oraz firmie farmaceutycznej gdzie pracował m.in. jako Szef Działu Szkoleń. Treningi, coaching i konsultacje prowadzi od 15 lat. Jest autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, coachingu i rozwoju osobistego. Obecnie praktykujący lekarz i psycholog (od kilku lat prowadzi m.in. zajęcia warsztatowe dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej). W chwilach wolnych najchętniej maluje lub przywraca świetność starym obrazom.

 

Tomasz Delikat

Trener, konsultant, psycholog. Ukończył psychologię ze specjalnością psychologia biznesu oraz psychologię transportu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał prowadząc przez kilka lat szkolenia m.in. w ogólnopolskim programie Uniwersytetu SWPS ‘Strefa Młodzieży’. Na gruncie profesjonalnym najbardziej interesują go psychologia społeczna -zwłaszcza wywieranie wpływu oraz psychologia transportu. Prywatnie lubi tworzyć muzykę i podróżować, chętnie gra w koszykówkę i gry video.


Misja
Misję firmy Delikat Trainings dobitnie charakteryzują 2 greckie sentencje :
Pierwsza, odnosi się do wartości nadrzędnych: szczęścia, dobra i satysfakcji.
„Szukając szczęścia i dobra dla innych znajdujemy swoje własne”
Platon
Druga, tłumaczy dlaczego identyfikacja i wytrwałe „krok po kroku” doskonalenie kluczowych umiejętności i wiedzy oraz jakość prowadzonych szkoleń są dla nas ważne.
„Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo”
Demostenes

Symbole i filozofia firmy
Dlaczego logo firmy to okrąg utworzony z różnokolorowych kół ?
Zasadnicze powody są dwa:

Po pierwsze:
ponieważ jest to metafora trafnie oddająca istotę tego jak postrzegamy swoją działalność . Okrąg utworzony jest z trzech barw podstawowych: czerwonej, żółtej i niebieskiej oraz kolorów pochodnych powstałych z połączenia barw podstawowych w różnych proporcjach. Ponieważ kolorów podstawowych nie można uzyskać w wyniku łączenia innych barw, jeśli się je posiada i wie jak je łączyć, szanse stania się profesjonalistą znacznie wzrastają. Nasze szkolenia przygotowywane są w taki sposób aby można było dotrzeć do takich podstawowych kolorów a więc kluczowych na danym stanowisku zachowań i wiedzy. Identyfikując je a następnie wzmacniając dajemy uczestnikom szkoleń i konsultacji narzędzia wraz z umiejętnością posługiwania się nimi, dzięki czemu potrafią poradzić sobie z większością zawodowych sytuacji" zmieniamy na: 
 "Identyfikując je a następnie wzmacniając dajemy uczestnikom szkoleń i konsultacji narzędzia, dzięki którym potrafią poradzić sobie z większością zawodowych sytuacji

Po drugie:
metaforyczne znaczenie kolorów doskonale charakteryzuje to co robimy. Biorąc pod uwagę symbolikę barw, prowadzone przez nas nasze szkolenia możemy określić jako:
-żółte bo oparte na działaniu i przeprowadzane w przyjaznej atmosferze
-niebieskie bo elementy dynamiczne przeplatane są fragmentami relaksu i refleksji
-czerwone bo prowadzone są z pasją i energią
-zielone bo zawsze pełne świeżych pomysłów i zakotwiczone w realiach życia uczestników